Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Zasady zapisu i nauki

Strona główna » Zasady i dokumenty » Zasady zapisu i nauki

wielkość tekstu: A | A | A

SZKOŁA JĘZYKOWA „PROGRESS” w Zawierciu i Łazach

ZASADY ZAPISU I NAUKI – rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy do Szkoły odbywają się codziennie w Sekretariacie Szkoły: - w Zawierciu, ul. Blanowska 23, tel. (32) 6712002, 601913890, 792434005 w godz. (14.00 – 18.00); e-mail: biuro@progresschool.com.pl (w okresie zapisów: wrzesień/październik – telefony komórkowe są odbierane CAŁY DZIEŃ (8-18.00). - oraz w Łazach, SP 3 ul. rtm Witolda Pileckiego; tel: (32) 67 29642 (8.00– 15.00), Sekretariat SP 3, 792434005 (14.00-18.00); w okresie zapisów: wrzesień/październik – telefony komórkowe są odbierane CAŁY DZIEŃ (8-18.00). 

W czasie trwania roku szkolnego zapisy przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Przy zapisie pobierana jest opłata rejestracyjna w wysokości 25 zł. Przy zapisie dwóch osób z domu opłata wynosi 20 zł od osoby.

2. Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-9 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.

3. Podstawową formą pracy z dziećmi jest lekcja 50-minutowa, dwa razy w tygodniu, w dwa osobne dni tygodnia, (2x50 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą i/lub rodzicami inaczej.

4. Podstawową formą pracy z młodzieżą jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.

Nowe grupy rozpoczynają zajęcia 15 września lub 1 października, lub w innych terminach w miarę naboru do grup, przy czym opłata zostaje zachowana pod warunkiem wypracowania gwarantowanej liczby godzin (74) lub obniżona proporcjonalnie do faktycznie wykonanej liczby zajęć.

5. Podstawową formą pracy z dorosłymi jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90 min) lub lekcja 60-minutowa raz w tygodniu (1x60min.) w okresie od października do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej (*). W uzasadnionych przypadkach możliwe są lekcje indywidualne (w miarę dostępności sal i/lub lektora).

6. W roku szkolnym 2019/20 będą zapisy dla dorosłych słuchaczy na 3-miesięczne kursy/TRYMESTRY, po uprzednim uiszczeniu opłaty za kurs/TRYMESTR (*).

7. Częstotliwość zajęć może być inna, zależnie od ustaleń podjętych wspólnie z grupą uczniów lub/i ich rodzicami/opiekunami.

8. Grupy tworzone są wg wieku i poziomu zaawansowania językowego uczniów.

9. Przydział do grup odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Przydział do grup mogą prowadzić pracownicy dydaktyczni Szkoły.

11. Uczeń przerastający umiejętnościami inne osoby w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy, również w trakcie roku szkolnego.

12. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, ergonomiczne, a także zaopatrzenie w techniczne środki nauczania i materiały dydaktyczne.

13. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.

14. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczniów, a także organizować egzaminy dla osób z zewnątrz. 15. Cykle nauczania mogą kończyć się egzaminem, od wyniku którego zależy przydział do grupy poziomowej w cyklu następnym.

16. Szkoła może prowadzić przygotowanie do egzaminów i kierować najlepszych uczniów na egzaminy University of Cambridge i/lub TELC (WBT Frankfurt) oraz PEARSON. Egzamin na koszt kandydata.

17. Szkoła może przeprowadzać egzaminy TELC i PEARSON w swojej siedzibie zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami i zawartymi umowami.

18. Szkoła może organizować różne inne formy działań aktywizujących nauczanie języków obcych, m.in.: wycieczki do danych obszarów językowych, wymianę międzyszkolną, projekcje filmów, spotkania, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, wydawanie własnej gazetki, wystawianie spektakli teatralnych, otwarte konkursy językowe, organizację wczasów i obozów językowych, czytelnictwo literatury w oryginale, klub korespondencyjny i inne.

19. Szkoła może przystąpić do organizacji i stowarzyszeń, których celem jest dbałość o poziom merytoryczny placówek kształcenia językowego.

20. Szkoła zastrzega sobie prawo do prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem języka, jak np. tłumaczenia. ORGANIZACJA NAUKI:

1. Standardowy roczny cykl zajęć obejmuje 74 lekcji, 37 lekcji w semestrze (raz w tygodniu 90 minut lub 2 razy w tygodniu po 50 minut), w tym po 2 lekcje w każdym semestrze obowiązkowych warsztatów językowych, nakierowanych na międzynarodowe zewnętrzne egzaminy na danym poziomie. Możliwy jest też kurs złożony z 40 lekcji (raz w tygodniu 50 minut) oraz kurs intensywny 150 godzinny (dwa razy w tygodniu po 90 minut) (**).

2. Cykl nauczania trwa od września do czerwca bądź w innych terminach uzgodnionych przez strony.

3. Cykl nauczania podzielony jest na dwa semestry. Opłatę za kurs należy uiszczać wg zasad określonych w tabeli (patrz Opłaty i zniżki) (**).

4. Na zakończenie semestru/cyklu przeprowadzany jest test osiągnięć oraz wystawiany jest raport semestralny.

5. Na zakończenie roku szkolnego/kursu wydawane jest świadectwo z określeniem osiągniętego poziomu (dla dorosłych na druku państwowym MEN-III/I). STANDARD: Zespół lektorów to wykwalifikowani, dobrze przygotowani i nadzorowani merytorycznie oraz metodycznie, przyjaźni i sympatyczni nauczyciele, nastawieni na potrzeby prowadzonej grupy. Stosujemy autorskie programy nauczania oparte na metodzie komunikatywnej, wzorowane na renomowanych brytyjskich szkołach językowych (KENT SCHOOL OF ENGLISH). Korzystamy z najnowszych podręczników, testów i materiałów dydaktycznych najlepszych wydawnictw brytyjskich. Stale sprawdzamy postępy w opanowaniu języka poprzez testy, egzaminy próbne, hospitując zajęcia oraz sprawdzając potrzeby indywidualne uczestników kursu. Prowadzimy bibliotekę lektur i prasy w języku angielskim, wypożyczamy niektóre podręczniki. Pomagamy w wyjazdach do renomowanych szkół językowych w Wielkiej Brytanii po cenach promocyjnych.

CENA KURSU OBEJMUJE:

1. Opłatę za ustaloną liczbę godzin nauki – Szkoła wystawia faktury VAT.

2. Test i rozmowę kwalifikacyjną.

3. Udostępnienie materiałów dydaktycznych Szkoły.

4. Możliwość korzystania z biblioteki książek i czasopism w różnych językach i na różnych poziomach (dominuje prasa i literatura anglojęzyczna.

5. Nadzór metodyczny zajęć.

6. Raporty dotyczące frekwencji i postępów słuchacza.

7. Testy programowe oraz testy postępu i osiągnięć.

8. Próbne egzaminy Cambridge i Unii Europejskiej (TELC) oraz Pearson.

9. Zgłaszanie słuchaczy do powyższych egzaminów.

10. Wewnętrzne świadectwo ukończenia kursu (dla dzieci i młodzieży) oraz Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN-III/I) dla dorosłych.

11. Pozalekcyjne formy używania języka – uroczystości i imprezy kulturowe, warsztaty językowe, spotkania z „native speakers”, itp.

ROK SZKOLNY 2019/2020 TO JUBILEUSZOWY, 25-TY ROK PRACY SZKOŁY JĘZYKOWEJ PROGRESS W ZAWIERCIU !!! DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI:):):)

TABELA OPŁAT ZA KURS DOSTĘPNA JEST W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Poznaj nasze mocne strony

 • Nasza wykwalifikowana kadra lektorów posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W naszym zespole mamy licencjonowanych egzaminatorów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge, Pearson oraz TELC, z języka angielskiego.
 • Celem Szkoły jest prowadzenie nauki języków obcych tak, aby szybko umożliwić porozumiewanie się, przy harmonijnym rozwoju wszystkich umiejętności językowych, na każdym poziomie.
 • Obiektywną weryfikacją jakości naszej pracy jest liczba i jakość zdawanych przez naszych uczniów egzaminów krajowych i międzynarodowych. Liczba zdobytych certyfikatów zewnętrznych przekroczyła 600.

Ciekawostki

 • Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.dalej 
 • Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.dalej 
 • Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.dalej 

Oferujemy kursy językowe:

Dla najmłodszych
(2-5 lat)

Dla dzieci
(szkoła podstawowa)

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Dla firm i instytucji

Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress Zawiercie
ul. Blanowska 23, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 120 02 | 601 913 890
e-mail: biuro@progresschool.com.pl; myszkow@progresschool.com.pl

 • DSCN2837
 • DSC04954
 • DSC04947
 • DSC04942
 • DSC04940
Szkoła Językowa Progress School Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna